Welkom!

De Duyfkenschool geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Het doel van onze school is om kinderen met een Nederlandse achtergrond in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal en cultuur. Wij hebben als doel om ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoefte van de leerlingen, binnen de kaders en richtlijnen die gelden voor het onderwijs op een NTC-school. Tevens heeft ons NTC-onderwijs als doelstelling om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland.

Via deze website en onze Facebook pagina houden we iedereen op de hoogte van onze activiteiten. Tevens geeft deze website informatie voor nieuwe leerlingnen en hun ouders.

Onze Schoolgids bevat algemene informatie over het onderwijs op de Duyfkenschool, de doelstellingen en de zorg voor de kinderen.

Kinderen kunnen op elk moment tijdens het jaar instromen. Voor een afspraak neem contact met ons op of meldt uw kinderen aan met het inschrijfformulier.

Tot ziens op de Duyfkenschool!