• 1_1440_300.jpg
  • 2_1440_300_duyfkenschool.jpg
  • 4_1440_300_duyfkenschool.jpg
  • 5_1440_300_duykenschool.jpg
  • 6_1440_300_duyfkenschool.jpg

Nederlands onderwijs op maat

Peuter, kind of volwassene: bij de Duyfkenschool kijken we hoe we onderwijs op maat kunnen bieden. We spelen zoveel mogelijk in op het taalniveau en de behoefte van elke student.

Woordenschat

Leven in Australië betekent omgeven worden door Engelstalige mensen, programma's en boeken. Het op peil houden en vergroten van de woordenschat is een uitdaging die wij graag met onze leerlingen aangaan!

(Begrijpend) lezen

Ondanks dat onze leerlingen leren lezen op hun (Australische) dagschool, wordt er vanaf groep 3 veel aandacht aan Nederlands lezen besteed. Vanaf groep 4 komt hier begrijpend lezen bij.

Spreken en luisteren

Op de Duyfkenschool spreken de kinderen veel om zich hierbij vertrouwd te (blijven) voelen. Daarnaast wordt regelmatig gewerkt aan (begrijpend) luisteren in de vorm van verhalen en instructies.

Spelling

Nederlands is een pittige taal om te leren: sommige letters worden anders uitgesproken dan in het Engels en er zijn veel regels. Hier werken we hard aan.

Sociale contacten

De Duyfkenschool is er om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren, maar zeker ook voor de sociale contacten tussen kinderen onderling en hun ouders.

NTC dagen

We houden 4 keer per jaar een NTC dag: een dag die in het teken staat van de Nederlandse (en Vlaamse) Taal en Cultuur. Vaak koppelen we een thema aan de dag, zoals "water", "kinderboekenweek" of "historische figuren".

Vieringen

We houden bij de Duyfkenschool wel van een gezellig samenzijn. Koningsdag en Sinterklaas zijn hiervan voorbeelden. Meestal staan deze vieringen open voor kinderen van buiten de Duyfkenschool.

Documenten

Bekijk onze schoolgids, onze nieuwsbrieven en het inschrijfformulier.
In de schoolgids staat de belangrijkste informatie over de dagelijkse gang van zaken en opzet van de school.
De nieuwsbrief van term 1 2016. Veel leesplezier!
Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan dit inschrijfformulier in en mail het naar de school of stuur het naar onze PO box (adres op inschrijfformulier)

Team Duyfkenschool

“Tessa Hamstra is directeur van de Duyfkenschool en geeft les in de middenbouw. Daarnaast heeft Tessa een bedrijf in het begeleiden van hoogbegaafde kinderen. ”

Tessa Hamstra

directeur

“Emmelieke werkt sinds 2015 bij de Duyfkenschool. Ze geeft les aan de bovenbouw.”

Emmelieke Woodward

leerkracht bovenbouw

“Tjitska is leerkracht in de onderbouw. Zij werkt daarnaast ook als onderwijsassistente op een Australische school”

Tjitska Crotty

leerkracht onderbouw

“Nanda heeft eerst in de R3 groep ondersteund en is sinds 2016 leerkracht van deze groep. Ze werkt daarnaast bij de RSPCA.”

Nanda ten Grotenhuis

leerkracht R3 groep

“Annelies is onderwijsassistente. Zij wordt ingezet bij de groep die het op dat moment het beste kan gebruiken.”

Annelies Venner

onderwijsassistente

“Marijne is sinds 2017 leerkracht van de peutergroep. Ook is zij voorzitter van het bestuur. Marijne is bezig met haar PhD. ”

Marijne Slager

leerkracht peutergroep

“Het Duyfkenschool-bestuur bestaat uit 5 leden:
Voorzitter:
Marijne Slager
Secretaris:
Alex Jerphanion
Penningmeester:
Louisa Schmidt
Algemene leden:
Jan Oosthoek en Judith Collier”

Bestuur Duyfkenschool

bestuur

Vind uw route naar de school

Onze contactgegevens

Locatie (East Brisbane Bowls Club)
38 Lytton Road, East Brisbane, QLD, 4169
Directeur (Tessa Hamstra)
+61 432 363 551
dutchschoolbrisbane@gmail.com
http://www.duyfkenschool.com

Wij zijn er voor u!

Wilt u meer weten over onze school of een keer de sfeer komen proeven? Neem dan contact met ons op!