Onderbouw - Woensdag 15:30 - 18:00

De onderbouw (groep 1 en 2) is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met ongeveer 6 jaar oud. Deze groep volgt het Nederlandse curriculum voor taalonderwijs voor kleuters. Er wordt thematisch en spelenderwijs gewerkt aan het onderhouden en uitbreiden van de Nederlandse woordenschat.

Er wordt gebruik gemaakt van de methode "Puk en Ko", gecombineerd met andere materialen die passen bij het actuele thema. We stimuleren de taalontwikkeling door op verschillende manieren met taal aan het werk te zijn, zodat er altijd werkvormen langskomen die passen bij uw kind. Er worden verhalen verteld, liedjes gezongen, maar ook boekbesprekingen gehouden. Ook kunnen de kinderen regelmatig creatief aan de slag en bewegen.

De belangstelling voor letters en woorden wordt, zeker in groep 2, gestimuleerd om zo alvast een basis te leggen voor het latere leesproces. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van rijm, verdelen in lettergrepen, etcetera.

De ontwikkeling van kleuters verloopt in sprongen en per kind verschillend. Een kleuter kan soms weken lang intensief met hetzelfde bezig zijn. Herhaling hoort bij deze leeftijd. We vragen van ouders ook ondersteuning van het aangebodene op school door dingen thuis nog eens te bespreken. De ouders ontvangen elke week een lesverslag, waarin de belangrijkste onderwerpen en activiteiten beschreven staan, zodat ouders hier op voort kunnen bouwen.

Deze groep is geschikt voor kinderen die al een basis hebben in het Nederlands (R1/ R2 richting). Kinderen zijn welkom vanaf de term dat ze 4 jaar oud worden (= het moment waarop kinderen in Nederland naar school gaan). Daarvoor kunnen ze deelnemen aan de peutergroep. Het tarief voor deelname aan de lessen in de onderbouw is 412.50 per term. Dit komt neer op 41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!). Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100.