Nederlands als 2e Taal (NT2) groep- Woensdag 15:30- 18:00

De Duyfkenschool biedt Nederlandse les aan kinderen in drie richtingen:

* Richting 1 (R1) houdt in dat kinderen rond het gemiddelde niveau zitten van leeftijdsgenoten in Nederland/ Vlaanderen.

* Richting 2 (R2) houdt in dat de kinderen een achterstand hebben van maximaal 2 jaar ten opzichte van leeftijdsgenoten in Nederland/ Vlaanderen.

* Richting 3 (R3) is bedoeld voor kinderen die Nederlands als vreemde/ 2e taal leren.

In de R3 groep (Richting 3) zitten kinderen van diverse leeftijden (vanaf 4 jaar). Kinderen die in deze groep instromen hebben nog vrij weinig kennis van het Nederlands en leren Nederlands als vreemde taal. Er wordt in deze groep thematisch en grotendeels spelenderwijs gewerkt. Vanuit de R3 groep zijn er doorgroeimogelijkheden naar de reguliere groepen.

Binnen de R3 groep wordt veel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat van de leerlingen. Ook wordt er geoefend op het Nederlands durven spreken. De inhoud van de les wordt ondersteund met beeldmateriaal. De voertaal in de groep is zoveel mogelijk Nederlands. Kinderen worden ook gestimuleerd om bijvoorbeeld in de pauze Nederlands te spreken en te mengen met de kinderen van de andere groepen van de school. Het is belangrijk dat ouders/ verzorgers de ontwikkeling van de Nederlandse taal zoveel mogelijk ondersteunen door ook thuis de kinderen in aanraking te laten komen met Nederlands. Dat kan door met de kinderen te spreken, maar ook door ze bijvoorbeeld Nederlandse boekjes voor te lezen of te laten lezen. Daarnaast is het gebruiken van Nederlandstalige televisieprogramma's en spelletjes een zinvolle, leuke en makkelijke manier om extra Nederlands te horen.

 

Het tarief voor deelname aan de lessen in de R3 groep (NT2) is 412.50 per term. Dit komt neer op 41,25 per les van 2,5 uur (waarbij de NTC dagen niet eens worden meegerekend!)Voor iets meer dan 15 dollar per uur krijgt uw kind gedegen Nederlands taalonderwijs. Indien het volledige jaarbedrag in een keer wordt voldaan, geldt er een korting van $100