Nederlands onderwijs in het buitenland

Algemeen

Voor kinderen die opgroeien in het buitenland, is het verwerven van Nederlandse taalvaardigheid een extra uitdaging. Als ouders doen we erg ons best om de Nederlandse taal aan te leren, maar er zijn veel Engelstalige invloeden, zoals. Daycare, playgroups, vriendjes en Engelstalige televisie. Ook groeien veel kinderen op in een tweetalig gezin en wordt er binnen het gezin, vooral op de lagere school,  veelal gesproken over wat er in het dagelijks leven gebeurd. De ondersteuning van een school dat diverse thema’s aanbiedt en het samen spelen en leren met andere kinderen helpt het kind om de woordenschat uit te breiden. 

Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Het volgen van het Nederlandse curriculum middels de NOB leerlijnen en het gebruiken van een toetssysteem (Cito) biedt een goed referentiekader voor de kwaliteit en het niveau van het onderwijs. Voor kinderen die terug gaan naar Nederland, helpt dit bij een soepele instroom in het schoolsysteem. 

Geschiedenis van de Duyfkenschool

De Duyfkenschool bestaat sinds 2008 en is opgericht door ouders die graag de Nederlandse taal en cultuur wilden bevorderen voor hun kinderen. De school is vernoemd naar het Nederlandse schip “De Duyfken”, het eerste schip uit Europa dat, in 1606, aanmeerde in Australië onder leiding van kapitein Willem Janszoon. 

Waar de Duyfkenschool was opgericht als een stichting, tegenwoordig is de school een “incorporation” zonder winstoogmerk. De school is sinds 2008 ook aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), waardoor we subsidie van de Nederlandse overheid krijgen en toegang hebben tot professionele ontwikkeling en begeleiding.

Duyfkenschool kernwaarden

Passie

Passie voor het doorgeven van de Nederlandse taal en cultuur staat centraal op de Duyfkenschool. Niet alleen onder leerkrachten, maar ook onder de ouders.
Met enthousiasme worden door de leerkrachten originele, creatieve en leerzame lessen ontwikkeld voor culturele dagen en ook de methodelessen worden dusdanig aangepast zodat ze nog beter aansluiten bij de interesses en het niveau van de leerlingen.
Ouders zetten zich in om betrokken te zijn bij wat de kinderen leren op school, door het lezen van de nieuws- en lesbrieven, door te helpen bij het maken van lesbrieven (vanaf groep 3) en door zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij culturele (feest)dagen.

Verbindend

De Duyfkenschool is een school voor Nederlandse kinderen in Brisbane en omstreken. Door middel van fysieke lessen, het organiseren van feestdagen en online activiteiten, zorgt de Duyfkenschool ervoor dat gezinnen met elkaar in contact komen en dat de Nederlandse cultuur, ook hier op 18.000 kilometer van Nederland vandaan, blijft leven onder de mensen.
Samen met de ouders zorgt de Duyfkenschool ervoor dat de kinderen zich ontwikkelen in de Nederlandse taal. Dit gebeurt op school met taallessen en spelactiviteiten met leeftijdsgenoten en thuis door het onderhouden van contacten met Nederlandse familieleden, voorlezen en het maken van de lesbrieven.

Actief

De Duyfkenschool is een school waar actief leren, door leerlingen èn leerkrachten, hoog in het vaandel staat. Kinderen leren door te doen en op de Duyfkenschool zetten we daarom iedere lesmiddag actieve werkvormen in. Daarnaast is het team van de Duyfkenschool ook actief in het verwerven van nieuwe kennis en inzichten, door middel van trainingen en literatuuronderzoek.


Ambitieus

De Duyfkenschool gelooft dat ieder kind zich kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. We stellen ambitieuze, maar haalbare doelen voor iedere groep en in sommige gevallen voor individuele leerlingen. De Duyfkenschool is een stichting met veel ambities voor de toekomst, een school die zich blijft ontwikkelen en haar aanbod blijft uitbreiden. Nederlandse schip “De Duyfken”, het eerste schip uit Europa dat, in 1606, aanmeerde in Australië onder leiding van kapitein Willem Janszoon.  

Duyfkenschool gebruikte lesmethoden

Peutergroep en onderbouw

De peutergroep en onderbouw maakt gebruikt van de Kleuteruniversiteit. Een thematisch opgebouwde methode die vooral gericht is op het opbouwen van woordenschat. Deze methode wordt ingezet voor de peuters, groep 1 en groep 2. De methode wordt gebruikt als richtlijn, en aangevuld met andere materialen.

Groep 3

Groep 3 maakt gebruik van Veilig Leren Lezen. Dit is een lesmethode voor voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs. In deze methode wordt uitgebreid woordenschatonderwijs aangeboden. De methode wordt gebruikt als richtlijn, en aangevuld met andere materialen.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 wordt voor taal, woordenschat en spelling gebruik gemaakt van STAAL, een moderne lesmethode die ondersteund wordt door digitale middelen en de leerlingen zeer aanspreekt.
Voor de groepen 4 t/m 8 wordt Nieuwsbegrip ingezet als wekelijks huiswerk. Aan de hand van een wekelijkse video van het NOS Jeugdjournaal, biedt Nieuwsbegrip leeslessen op verschillende niveaus. Er zullen ook extra opdrachten gegeven worden via de app Seesaw. 

Organisatie

De Duyfkenschool is een “incorporation” onder Queensland wetgeving. De school heeft geen winstoogmerk en staat geregistreerd als liefdadigheidsinstelling. Dit betekent dat donaties aan de school belasting-aftrekbaar zijn. De organisatie van de Duyfkenschool bestaat uit het bestuur, de schoolleider, leerkrachten, leerkrachtassistenten, en vrijwilligers. Het bestuur draagt zorg voor het vaststellen, vastleggen en deels uitvoeren van beleid op het gebied van beheer, financiën, onderwijskundige zaken, personeel en verantwoording. De schoolleider geeft leiding aan het team van leerkrachten, leerkrachtassistenten en vrijwilligers, en is aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe ouders. De schoolleider is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit. Alleen de schoolleider, leerkrachten en leerkrachtassistenten krijgen betaald. Om de onderwijskwaliteit in stand te houden, en om te voldoen aan de eis van Stichting NOB, is er minimaal één PABO-bevoegde leerkracht in dienst van de school.

Bestuur:

Voorzitter: Astrid Hakkeling

Penningmeester: Louisa Schmidt

Secretaris: Alex Jerphanion

Algemeen lid: Floyd de Kruijff

Directeur: 

Susan Stein

Leerkrachten:

Peutergroep: Jolanda Kroeze

Groep 1: Renske de Kruijff

Groep 2: Nanda ten Grotenhuis

Groep 3: Annelies Venner

Groep 4-5: Astrid Loeffen

Groep 7-8: Emmelieke Woodward

Leerkrachtassistent:

Salima Greenfield-Gader

Vrijwilligers:

Locatie, lestijden en kosten

Groepslessen vinden elke woensdagmiddag (tijdens school termijnen) plaats op de onderstaande locatie en tijden:

Locatie:

Moreton Bay College
450 Wondall Road                 
entrance Hargreaves Road
Manly West, Qld, 4179:30

Lestijden:

Peutergroep: 16:00-17:30

Basisschool: 15:45-18:15

Kosten:

Inschrijfgeld: $25

Ouderbijdrage: $50 (wordt verrekend met schoolgeld als minimaal drie uur vrijwilligerswerk wordt verricht per kind)

Peutergroep: $1000 per jaar. 

Betaalmogelijkheden:

  1. Het volledige schoolgeld ineens overmaken. U krijgt dan $50 korting. Voor 2023 is het te betalen bedrag $950.
  2. Het schoolgeld per termijn betalen. Voor 2023 bedraagt dit $250 per termijn.

Overige groepen (inclusief vier NTC-dagen): $1650 per jaar. Voor het Sinterklaasfeest en/of Koningsdag kan afzonderlijk een bijdrage gevraagd worden.

Betaalmogelijkheden:

  1. Het volledige schoolgeld ineens overmaken. U krijgt dan $100 korting. Voor 2023 is het te betalen bedrag $1550. 
  2. Het schoolgeld per termijn betalen. Voor 2023 bedraagt dit $412.50 per termijn.

Duyfkenschool schoolgids

Nog veel meer informatie over onze school en het onderwijs dat wij aanbieden vindt u in onze schoolgids

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op. Ons team staat voor u klaar om vragen te beantwoorden en mee te denken bij het vinden van oplossingen.

//script for facebook module