Online onderwijs 

Algemeen

Voor sommige kinderen is de afstand naar de Duyfkenschool te groot, simpel omdat ze niet in Brisbane wonen. Daarom biedt de Duyfkenschool sinds juli 2023 online onderwijs aan. Het volledige aanbod zal online plaatsvinden. Wel lijkt het ons leuk om kinderen bij elkaar te brengen als we weten dat ze bij elkaar in de buurt wonen, maar dit staat los van ons programma. Ook voor het online onderwijs geldt dat we als doelstelling hebben zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij volgen dus het Nederlandse curriculum en maken gebruik van Cito om de kwaliteit van ons onderwijs te volgen.  

Hoe ziet dat er ongeveer uit?

De kinderen krijgen 1 keer per week via teams les van een leerkracht. De groepen zullen niet groter zijn dan 7 kinderen. Tijdens dit uur zal de leerkracht voornamelijk instructie geven. De verwerking (het maken van opdrachten) zal verder gedurende de week door de leerlingen zelf gedaan moeten worden. De opdrachten die zij moeten maken plaatsen wij in een app “Seesaw”. Een zeer veelgebruikte app. Deze app stelt ons in staat om werk wat ingeleverd wordt meteen na te kijken en het allerbelangrijkste meteen feedback te geven. De leerkrachten kunnen dat doen door iets in te spreken, iets op te nemen of gewoon te schrijven. Het werk kan ook worden teruggestuurd. Door deze manier van werken is er veel contact met de leerkracht ook na het instructie moment mogelijk.

Duyfkenschool gebruikte lesmethoden

Groep 1-2

Voor de groepen 1-2 maken wij gebruik van veel verschillende materialen die te vinden zijn op het internet. Wij hebben lessen onwikkeld in verschillende thema’s. Vaak werken de kinderen 2 weken aan zo’n thema. Bijvoorbeeld het thema winter, vervoer, wonen etc. De leerkracht zal het thema altijd eerst via de teams-meeting introduceren, vervolgens staan er ongeveer 6 opdrachten klaar in Seesaw, die daarbij aansluiten. 

Groep 3

Groep 3 maakt gebruik van Veilig Leren Lezen. Dit is een lesmethode voor voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs, die veelvuldig in Nederland gebruikt wordt.

Groep 4 t/m 8

Vanaf groep 4 wordt voor taal, woordenschat en spelling gebruikt gemaakt  van de methode Staal, een moderne lesmethode. Ook werken wij met Nieuwsbegrip, een begrijpend lezen methode. Zij werken samen met het NOS Jeugdjournaal en hebben dus altijd actuele teksten.

Cultuur

Vanaf groep 3 zal er om de 4 weken een cultuurles plaatsvinden. Een week lang staan dan alle lessen in het teken van Cultuur. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld Nederlandse/Vlaamse kunst of bijvoorbeeld werken aan materieel erfgoed. 

Organisatie

De Duyfkenschool is een “incorporation” onder Queensland wetgeving. De school heeft geen winstoogmerk en staat geregistreerd als liefdadigheidsinstelling. De organisatie van de Duyfkenschool bestaat uit het bestuur, de schoolleider en leerkrachten. Het bestuur draagt zorg voor het vaststellen, vastleggen en deels uitvoeren van beleid op het gebied van beheer, financiën, onderwijskundige zaken, personeel en verantwoording. De schoolleider geeft leiding aan het team van leerkrachten en is aanspreekpunt voor bestaande en nieuwe ouders. De schoolleider is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van de onderwijskwaliteit. Alleen de schoolleider en leerkrachten krijgen betaald. Om de onderwijskwaliteit in stand te houden, en om te voldoen aan de eis van Stichting NOB, is er minimaal één PABO-bevoegde leerkracht in dienst van de school.

Bestuur:

Voorzitter: Astrid Hakkeling

Penningmeester: Louisa Schmidt

Secretaris: Alex Jerphanion

Algemeen lid: Floyd de Kruijff

Directeur: 

Suzan van Schoonhoven

Leerkrachten:

Groep 1-2: Renske de Kruijff

Groep 3: Renske de Kruijff

Groep 4-5: Susan Stein – van der Poll

Groep 6-8: Susan Stein – van der Poll

 

Lestijden en kosten

Lestijden:

Maandag
Groep 1-2;   16:30 – 17:15
Groep 3;       17:30 – 18:30
Groep 4-5;   16:30 – 17:30
Groep 6-8;   17:30 – 18:30

 

Kosten:

Inschrijfgeld: $25

Groep 1-8: $1650 per jaar. 

Betaalmogelijkheden:

  1. Het volledige schoolgeld ineens overmaken. U krijgt dan $100 korting. Voor 2023 is het te betalen bedrag $1550. 
  2. Het schoolgeld per termijn betalen. Voor 2023 bedraagt dit $412.50 per termijn.

Duyfkenschool online schoolgids

Nog veel meer informatie over onze school en het onderwijs dat wij aanbieden vindt u in onze online schoolgids

Aanmelden online onderwijs

Wilt u uw kind(eren) graag aanmelden? Aanmelden bij de Duyfkenschool kan gedurende het hele jaar.

Download het inschrijfformulier en stuur het op naar info@duyfkenschool.com

Heeft u nog vragen, neem contact met ons op. Ons team staat voor u klaar om vragen te beantwoorden en mee te denken bij het vinden van oplossingen.

//script for facebook module