Ons team

Ons onderwijsteam

Wendy Piccolo – Directeur

Annelies Venner – Leerkracht Groep 3

Annelies Venner

Emmelieke Woodward – Leerkracht Midden- en Bovenbouw

Emmelieke Howard

Nanda ten Grotenhuis – Leerkracht R3 groep

Nanda ten Grotenhuis

Tjitska Crotty – Leerkracht Onderbouw

Tjitska Crotty

Renske de Kruijff – Leerkracht Peutergroep

Renske de Kruijff

Bestuur

Alex Jerphanion – Secretaris, Jan Oosthoek – Algemeen Lid, Louisa Schmidt – Penningmeester, Marijne Medhurst – Voorzitter (Van links naar Rechts)

Bestuur