Ons team

Ons onderwijsteam

Tessa Hamstra – Directeur

Emmelieke Woodward – Leerkracht Bovenbouw

Annelies Venner – Leerkracht Middenbouw

Nanda ten Grotenhuis – Leerkracht R3 groep

Tjitska Crotty – Leerkracht Onderbouw

Renske de Kruijff – Leerkracht Peutergroep

Susan Stein – van der Pol – Invalkracht

Bestuur

Marijne Medhurst – Voorzitter, Louisa Schmidt – Penningmeester, Alex Jerphanion – Secretaris (op de foto van links naar rechts), Jan Oosthoek – Algemeen lid (foto volgt)