Over ons

De Duyfkenschool heeft een veelzijdig aanbod van Nederlandse taallessen voor kinderen en volwassenen met verschillende taalniveaus. Onze leerlingen gaan naar reguliere Australische basisscholen verspreid over Brisbane en daarbuiten en komen op woensdagmiddag bij elkaar om te werken aan hun Nederlandse taalontwikkeling.

Achtergrond

De Duyfkenschool is in 2008 als Nederlandse stichting opgericht door een aantal mensen die zagen dat er behoefte was aan Nederlandstalig onderwijs in Brisbane. De school is vernoemd naar het schip “De Duyfken”, het eerste Europese schip dat in Australie is aangekomen. De Duyfkenschool heeft geen winstoogmerk. De stichting wordt geleid door het bestuur. De lessen worden gegeven door leerkrachten, die in dienst zijn van de stichting. Het bestuur heeft de organisatie van de dagelijkse gang van zaken uitbesteed aan de directeur.

Het leerlingaantal schommelt de afgelopen jaren rond de 40-45 leerlingen. De school streeft ernaar te werken met bevoegde leerkrachten voor zover dit mogelijk is. Ook hebben zij allen een “Blue card”, wat in Australië een vereiste is om met kinderen te mogen werken. De Duyfkenschool werkt onder meer samen met het Nederlandse consulaat in Brisbane, Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), Education Queensland (EQ) in Brisbane, de Nederlandse onderwijs inspectie, bedrijven met een Nederlandse link en de andere Nederlandse Taal en Cultuur scholen.

Tweetaligheid

Naast het feit dat onderwijs bij de Duyfkenschool kan helpen bij een eventuele terugkeer naar Nederland of Belgie, zijn er nog andere voordelen aan het tweetalig opvoeden van kinderen. Het is gemakkelijker voor deze kinderen om contact te onderhouden met familie en vrienden in Nederland/ Belgie. Daarnaast is bewezen dat het leren van een tweede taal kinderen sterker maakt in het leggen van verbindingen, die ze ook kunnen helpen bij andere vakgebieden. Ze kunnen sneller abstract denken en ook technisch lezen. Het leren van een tweede taal geeft kinderen meer kansen op de arbeidsmarkt en schijnt zelfs te helpen tegen dementie.

Stichting NOB

Zoals eerder beschreven is de school verbonden aan stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). NOB helpt Nederlandse scholen in het buitenland met advies en financiële ondersteuning. Daarnaast is de Duyfkenschool op zoek naar sponsoren en fondsen om onze financiële situatie gezond te houden en het voorbestaan van de school te kunnen garanderen. Mocht u of uw bedrijf of organisatie interesse hebben in het sponsoren van de Duyfkenschool (financieel of anderszins), neem dan contact op met Annelies Venner (info@duyfkenschool.com).