Over ons

Nederlands onderwijs op maat

Peuter, kind of volwassene: bij de Duyfkenschool kijken we hoe we onderwijs op maat kunnen bieden. We spelen zoveel mogelijk in op het taalniveau en de behoefte van elke student.

Woordenschat

Leven in AustraliĆ« betekent omgeven worden door Engelstalige mensen, programma’s en boeken. Het op peil houden en vergroten van de woordenschat is een uitdaging die wij graag met onze leerlingen aangaan!

(Begrijpend) lezen

Ondanks dat onze leerlingen leren lezen op hun (Australische) dagschool, wordt er vanaf groep 3 veel aandacht aan Nederlands lezen besteed. Vanaf groep 4 komt hier begrijpend lezen bij.

Spreken en luisteren

Op de Duyfkenschool spreken de kinderen veel om zich hierbij vertrouwd te (blijven) voelen. Daarnaast wordt regelmatig gewerkt aan (begrijpend) luisteren in de vorm van verhalen en instructies.

Spelling

Nederlands is een pittige taal om te leren: sommige letters worden anders uitgesproken dan in het Engels en er zijn veel regels. Hier werken we hard aan.

Sociale contacten

De Duyfkenschool is er om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren, maar zeker ook voor de sociale contacten tussen kinderen onderling en hun ouders.

NTC dagen

We houden 4 keer per jaar een NTC dag: een dag die in het teken staat van de Nederlandse (en Vlaamse) Taal en Cultuur. Vaak koppelen we een thema aan de dag, zoals “water”, “kinderboekenweek” of “historische figuren”.

Vieringen

We houden bij de Duyfkenschool wel van een gezellig samenzijn. Koningsdag en Sinterklaas zijn hiervan voorbeelden. Meestal staan deze vieringen open voor kinderen van buiten de Duyfkenschool.